MASAŽE


Již v minulosti znali lidé masáž jako jeden z prostředků léčení a regenerace organismu, při kterém si člověk jak fyzicky tak i psychicky odpočinul a zregeneroval se. Dnes je vliv masáže na lidské tělo již dobře prozkoumán a spolu s dalšími relaxačními a rehabilitačními prostředky by měla mít nenahraditelné místo ať už ve sportu nebo v obyčejném životě.

Masáž odstraňuje únavu, bolest svalového napětí, zmírňuje bolesti kloubů a hlavy, uvolňuje psychický stres, zlepšuje duševní pohodu a celkovou regeneraci organismu.

Obecně by se masáž dala definovat jako mechanické působení na povrch těla, při kterém dochází k pozitivním změnám v těle masírovaného. To co bychom chtěli masáží dosáhnout převážně závisí na hmatech, které terapeut použije. Každý z nich je přesně cílený a spolu vytvářejí celek a druh masáže.

V naší nabídce si můžete vybrat:

  • klasickou masáž,
  • segmentovou reflexní masáž,
  • masáž s pomocí čínských skleněných baněk,
  • masáž silikonovýmí baňkami,
  • čokoládovou masáž.

Účinky masáže se dají shrnout do tří základních skupin. Jsou to reflexní, biochemický a mechanický. 

Reflexní účinek je při masáži pokládán za nejdůležitější a rozhodující. Při masáži dochází k dráždění receptorů, které se nacházejí v kůži, šlachách, kloubech a svalech. Pomocí těchto receptorů proudí do mozkového centra podněty, které jsou zpracovávány a odstředivými dráhami přivádějí impuls k výkonným orgánům. Biochemický účinek je velmi úzce spojen s reflexním účinkem. Při masáži se začnou vylučovat některé látky a hormony, které působí na cévy v kůži a podkožních oblastech. Mechanický účinek se projevuje především ve zlepšení činnosti cévního systému. Za nejzákladnější vliv se udává zrychlené prokrvení cév a tepen. Takové zrychlení vede k urychlenému odplavování rozpadových produktů a tím k normalizaci vnitřního prostředí.

Vliv masáží na kůži

Kůže je prvním orgánem, na který masáž působí. Účinky na kůži jsou mnohostranné. Především se kůže při masáži otepluje a prokrvuje. To vede ke zlepšení výkonu organismu. Je známo, že chlad výkon nepříznivě ovlivňuje a podporuje i vznik zranění. Dále se při masáži odlupují z povrchu kůže odumřelé buňky pokožky a uvolňuje se vyústění potních a mazových žláz. Tím se zlepšuje kožní dýchání a schopnost termoregulace. Zlepšení výživy kůže v důsledku prokrvení vede při pravidelném aplikování masáže ke zlepšení stavu kůže a jejích fyziologických funkcí. Samozřejmě, že ovlivnění kožních cév a nervů vede současně k ovlivnění celého cévního a nervového systému. Důležité je jak reflexní rozšíření cév, tak i působení histaminových látek a působení mechanické. Drážděním nervových zakončení v kůži vznikají impulsy o různé intenzitě a ty pak ovlivňují centrální nervový systém a potažmo i celý organismus.

Vliv masáží na podkoží

Mechanickým působení se zrychluje cévní a mízní oběh. Masáží se podporuje odtok přebytečné vody a nežádoucích metabolitů z mezibuněčných prostor do cév a odtud pak do vylučovacího sytému. Intenzivní masáží lze dosáhnout částečného odstranění přebytečného tuku z podkoží nebo zabránit jeho dalšímu ukládání.

Vliv masáží na klouby

Masáží je možno příznivě působit na tkáně v okolí kloubů. Můžeme odstranit otoky, usazeniny solí a metabolitů, zlepšit pružnost kloubních pouzder a udržovat tak dobrý rozsah pohybu v kloubu.

Vliv masáží na svaly

Je známo, že se při masáži ve svalech rozšiřují a otvírají krevní vlásečnice, které jsou v klidu prakticky uzavřené. Toto rozšíření způsobuje jak mechanické působení, tak i histaminové látky podobně jako v kůži. Otevřením vlásečnic se zlepšuje přívod výživných látek a kyslíku. To vede ke zlepšení svalové činnosti a odstranění svalové únavy.

Vliv masáží na krevní a mízní oběh

Veškeré změny, které při masáži v organismu probíhají, se dějí právě prostřednictvím krve a mízy. Účinky masáže na krevní oběh a mízní oběh jsou viditelné především v souvislosti s celkovým působením na lidský organismus. Ze samotného krevního oběhu je ovlivněna především jeho periferní část, ale i centrální, tedy srdce. V oblasti cév pozorujeme změny hlavně na vlásečnicích, které se při masáži otvírají a rozšiřují. To vede k přímému pozitivnímu ovlivnění výživy buněk a tkání. Důležité je i mechanické posouvání krve a mízy. Tím, že podpoříme odtok krve z periferií, se sníží odpor pro proudění krve, a tím dochází k menšímu namáhání srdce. Reflexně se zlepšuje odtok přebytečné krve z vnitřní oblasti organismu. Dochází tak k výhodnějšímu rozdělení krve v organismu. Srdce je ovlivněno reflexně. Také systolický tlak a srdeční frekvenci lze ovlivnit masáží a to podle druhu a charakteru masáže (dráždivý/uklidňující). Uvedené změny se však nemusí nijak výrazně projevit vzhledem k množství vnitřních i vnějších faktorů, které na organismus působí. Změny krevního tlaku nebývají moc výrazné. Další změna, kterou je možné sledovat, je přechodné zmnožení červených krvinek.

Vliv masáží na nervový systém

Vliv na nervový systém je velmi důležitý. Přijímají se jím totiž informace jak z vnitřního, tak vnějšího prostředí a také se v něm zpracovávají. Při masáži dochází k dráždění receptorů, odtud se šíří vzruchy dostředivými drahami do mozku. Tam vyvolávají reakce, které se projevují jednak změnami v centrálním nervovém systemu (CNS) a také změnami činnosti ostatních systémů v organismu. Správné střídání dráždění a útlumu v CNS je hlavním předpokladem pro dobrou činnost organismu. Masáží větších kožních ploch a silnějších svalových skupin se dá působit také na funkci kůry mozkové. Dobrý průběh korových cest se může příznivě projevit i na psychice člověka. Zvláštním způsobem se na CNS projevuje únava vyplývající z intenzivní svalové činnosti. Projevuje se útlumem mozkové kůry a poklesem výkonnosti. Úlohou útlumu je chránit mozkové buňky před poškozením. Tím, že budeme masáží prohlubovat útlum, urychlíme zotavení nervových buněk. Kromě reflexního působení masáží na nervový systém je tu i přímé působení na periferní nervstvo a dochází k působení na neurovegetativní systém. Mírná masáž snižuje vodivost nervů, zatímco dráždivá vodivost zvyšuje. Velmi silná masáž má až znecitlivující účinek. Obecně se dá říci, že vliv na nervový systém představuje víc celkových změn než lokálních. Výsledné změny záleží hlavně na kvalitě a intenzitě masáže a také na stavu masírovaného. Pokud jde o podněty, je třeba si uvědomit, že jednotlivé masérské hmaty mají svoji osobitost, která se projevuje na receptorech a CNS různě.

Vliv masáží na látkovou přeměnu a vylučování

Tím, že masáž zlepšuje prokrvení, zvyšuje se i množství metabolických pochodů. Výzkumy bylo prokázáno, že se při masáži zvyšuje metabolismus dusíkatých látek, celkově se zlepšuje asimilace a zvyšuje se spotřeba kyslíku asi o 10 - 20%. Se zvýšením metabolismu úzce souvisí odplavování a vylučování odpadních látek. Jedná se především o vylučování močí. Množství vylučované moči se po masáži zvýší až o 60%. Příčinou je intenzivnější kumulování vody z podkoží i ze svalů a zvýšený průtok krve ledvinami.