DOMÁCÍ REHABILITACE


Poskytujeme fyzioterapii přímo v pohodlí Vašeho domova na uzemí Krnova a blízkého okoli, a to v plném komfortu a kvalitě, jako v ambulantních zdravotnických zařízeních. Doma je díky známému prostředí a přítomnosti blízkých lepší psychická pohoda než v nemocnici, či v podobném zařízení. Psychická pohoda má přímý vliv na stav imunitního systému člověka a hraje nezastupitelnou úlohu v procesu uzdravování, nebo v zmírnění negativního vlivu doprovodných psychických symptomů téměř u všech forem onemocnění.

Péče je určena zejména pro:

  • dlouhodobě nemocné upoutané na lůžko,
  • kohokoliv, kdo má pocit, že potřebuje rehabilitaci.